Elizabeth and Thomas Postles Family Page


John Postles
(1800 - ?)
Thomas Ledward
(? - ?)
Ann ?
(1792 - 1850)
 

M 29 December 1841

Thomas Postles Elizabeth Ledward
bd. 1825
chd.
dd.
bd. 1815
chd.
dd.
1, 2,  


Children:

William Postles
Sarah Postles
Edward Jackson Postles
Samuel Postles
Thomas Postles
John Postles


Information from:
1841 census
1851 census
1861 census
1871 census